μήλα

Ημερίδα για την καλλιέργεια της μηλιάς

20 Μαρτίου 2015 – Ερευνητές του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» και Πανεπιστημιακοί θα αναπτύξουν θέματα που ενδιαφέρουν παραγωγούς και γεωτεχνικούς στην ημερίδα με θέμα:

Η καλλιέργεια της μηλιάς

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου ΓΒ&ΦΠ Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας (πρώην Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας), την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 2332041548, e-mail: thosotir@otenet.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8.45-9.15 Προσέλευση συνέδρων

9.15-9.30 Έναρξη – Χαιρετισμοί
Προεδρείο: Δρ. Α. Παπαδόπουλος, Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ και Δρ. Ι. Θεριός.

9.30-10.10 Η Ελληνική και η Παγκόσμια αγορά μήλων – Υποκείμενα μηλιάς & συστήματα διαμόρφωσης της κόμης. Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος. Αναπληρωτής Ερευνητής. ΕΛ.Γ.Ο. ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων – Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας.

10.10-10.40 Οι ποικιλίες της μηλιάς. Δρ. Χρήστος Χατζησαββίδης. Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

10.40-11.20 Θρέψη-λίπανση της μηλιάς. Δρ. Ιωάννης Θεριός. Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.

11.20-12.00 Ερωτήσεις

12.00-12.30 Διάλειμμα
Προεδρείο: Δρ. Αναστασία Λαγοπόδη, Δρ. Νικόλαος Κουλούσης

12.30-13.15 Ανωμαλίες της φυσιολογίας των μήλων. Δρ. Κωνσταντίνος Χολέβας, ομότιμος καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δημήτριος Στυλιανίδης, επίτιμος διευθυντής Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων.

13.15-13.45 Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του φουζικλαδίου της μηλιάς. Δρ. Αναστασία Λαγοπόδη. Επίκουρη Καθηγήτρια Φυτοπαθολογίας. Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.

13.45-14.15 Νέες τάσεις στην καταπολέμηση της καρπόκαψας της μηλιάς. Δρ. Νικόλαος Κουλούσης. Αναπληρωτής Καθηγητής Εντομολογίας. Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

14.15-15.00 Ερωτήσεις – Γενική Συζήτηση