γεωπονικο-πανε

Ημερίδα: Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία

23 Μαΐου 2019 – Ποιες είναι οι πραγματικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας; Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη γεωργική παραγωγή και την κτηνοτροφία; Υπάρχει τρόπος ο πρωτογενής τομέας να γίνει «ανθεκτικότερος», να εξελιχθεί και να συνεχίσει να παράγει την απαιτούμενη ποσότητα τροφής σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον;

Τα παραπάνω είναι κάποια από τα ερωτήματα που θα επιχειρήσουν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση που πραγματοποιείται με θέμα:

Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία

στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 ώρα: 10:00

Πρόγραμμα

10:00-10:15 Άφιξη και εγγραφή συμμετεχόντων

10:15-10:30 Πρυτανικές αρχές ΓΠΑ: Χαιρετισμός

10:30-11:00 Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα: Μεθοδολογικά θέματα Δ. Λάλας, Καθηγητής, σύμβουλος FACE3TS ΑΕ

11:00-11:20 Υδατικές Ανάγκες των Φυτών και Κλιματική Αλλαγή: η Συμβολή της Γεωργίας Ακριβείας (Μελέτη Περίπτωσης) Ν. Δέρκας, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΓΠΑ

11:20-11:40 Αειφορική διαχείριση των φυτών μεγάλης καλλιέργειας σε ένα κλιματικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον Φ. Οικονόμου, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ

11:40-12:00 Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στην κτηνοτροφία Ι. Μπιζέλης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ΓΠΑ

12:00-12:20 Η κλιματική αλλαγή μέσα από το πρόγραμμα CLICHA: Μία εκπαιδευτική εφαρμογή Φ. Πλακαντωνάκη, Project manager CLICHA-Climate Change in Agriculture

12:20-12:40 Συζήτηση