δασος-ξυλεια-βιομαζα

Ημερίδα: Οι Οικονομικές Προοπτικές του κλάδου Δασοκομίας – Υλοτομίας στην Ελλάδα

27 Απριλίου 2017 – Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ) του Οργανισμού “ΔΗΜΗΤΡΑ”, διοργανώνει ημερίδα με τίτλο:

“ Οι Οικονομικές Προοπτικές του κλάδου Δασοκομίας – Υλοτομίας στην Ελλάδα ”

την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, στις 10:00 πμ στη «Συνεδριακή Αίθουσα» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ) στα Ιλίσια,  Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια,11528, Αθήνα. (Είσοδος από Οδό Ούλωφ Πάλμε, στην οδό Χλωρού, έναντι φοιτητικών εστιών Πανεπιστημίου)

Η ημερίδα έχει ως στόχο την προώθηση της καλύτερης συνεργασίας όλων για τη εμβάθυνση και προβολή ζητημάτων σχετικών με την οικονομική αποτύπωση του κλάδου της ελληνικής Δασοκομίας – Υλοτομίας.

Η συμμετοχή όσων ανταποκριθούν στην εν λόγω Ημερίδα, εκπροσώπων φορέων, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης κλπ. έχει σκοπό την καλύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων προς επίτευξη της μέγιστης συνεργασίας, με σκοπό την βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων που αφορούν την ελληνική δασική γη, το παραγόμενο προϊόν αυτής και των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων επί της ελληνικής Οικονομίας.