γεωπονικο-πανε

Ημερίδα: Το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

15 Απριλίου 2016 – Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:

Το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020

στις 15 Απριλίου 2016 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη. Χαιρετισμοί.
9:30-10:00
Χαιρετισμός Πρύτανη ΓΠΑ κ. Γεωργίου Παπαδούλη
Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπου Κασίμη
Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Θωμά Μαλούτα

Μέρος Α: Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

10:00-10:30 «Η νέα προγραμματική περίοδος 2014 – 2020 ευκαιρία παραγωγικής ανασυγκρότησης»
Μανέτας Νικόλαος, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

10:30-11:00 «Παρουσίαση του νέου Π.Α.Α. 2014-2020»
Αθανασοπούλου Αικατερίνη Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

11:00-11:30 «Η προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας στο νέο Π.Α.Α.»
Τζουμάκα Ευαγγελία, Μονάδα Α Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

11:30-12:00 Συζήτηση-Διάλειμμα

Μέρος Β : Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020.

12:30-12:50 «Yλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020»
Αγνή Σπηλιώτη, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων ΕΤΑΚ, ΓΓΕT

12:50-13:10 «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής. Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3. Αγροδιατροφή.»
Δημήτρης Δρόσης, Προϊστάμενος Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής

13:10-13:30 «Παρουσίαση της πλατφόρμας αγροδιατροφής και του πλαισίου της επιχειρηματικής ανακάλυψης»
Θωμάς Μπαρτζάνας, Ερευνητής ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ, συντονιστής πλατφόρμας αγρoδιατροφής της ΓΓΕT

13:30-13:50 «Παρουσίαση της πιλοτικής δράσης στη Φυτική Παραγωγή»
Δημήτριος Σάββας, Καθηγητής ΓΠΑ, συντονιστής ομάδας εργασίας “Φυτική Παραγωγή”

13:50-14:10 «Παρουσίαση της πιλοτικής δράσης στη Ζωική Παραγωγή»
Ιωάννης Μπόσης, Καθηγητής ΓΠΑ, μέλος ομάδας εργασίας “Ζωική Παραγωγή”

14:10-14:30 «Παρουσίαση της πιλοτικής δράσης στις υδατοκαλλιέργειες»
Νίκος Παπανδρουλάκης, Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ/ΙΘΑΒΒΥΚ, συντονιστής ομάδας εργασίας “Yδατοκαλλιέργειες”

14:30-14:50 «Παρουσίαση της πιλοτικής δράσης στα τρόφιμα»
Βάσω Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ, συντονιστής ομάδας εργασίας, “Τρόφιμα”

14:50-15:30 Συζήτηση