βιοποικιλοτητα-φυση-εντομα-λουλουδι

Ημερίδα – Σεμινάριο: Η σημασία των επικονιαστών σε γεωργία και περιβάλλον

12 και 13 Μαΐου 2022 – Η σημασία των επικονιαστών στην πρωτογενή παραγωγή και στις προστατευόμενες περιοχές θα είναι το θέμα της ενημερωτικής ημερίδας που διοργανώνει η ομάδα του έργου LIFE 4 POLLINATORS σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου 2022 (από τις 16:45 έως τις 21:00).

Επίσης, σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις 14 Μαΐου θα παρουσιαστούν οι επικονιαστές του Ολύμπου.

Τοποθεσία: Εγκαταστάσεις του Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.

Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Zoom εδώ.

Την πρώτη ημέρα η ημερίδα απευθύνεται σε ασχολούμενους με πρωτογενή παραγωγή όπως αγρότες, μελισσοκόμους, γεωπόνους, αλλά και σε εργαζόμενους σε Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τους επικονιαστές στα αγρο-οικοσυστήματα και τις στρατηγικές διαχείρισης οικοτόπων, με στόχο την ενίσχυση της ποικιλότητας των επικονιαστών, αλλά και για τη σημασία των φυσικών πάρκων για την επικονίαση και τις απειλές με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι άγριοι επικονιαστές εντός των προστατευόμενων περιοχών. Επίσης θα παρουσιασθούν εν συντομία κάποια από τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει εκπονηθεί στον Όλυμπο από το 2013 και αφορούν στη βιοποικιλότητα των επικονιαστών, τη σημασία τους στην επικονίαση της πολυποίκιλης χλωρίδας του, καθώς και οι προβλέψεις για το μέλλον της ποικιλότητας αυτής.

Την δεύτερη μέρα το σεμινάριο απευθύνεται σε διαχειριστές και εργαζόμενους προστατευόμενων περιοχών, οι οποίοι θα ενημερωθούν  για τους άγριους επικονιαστές του ορεινού οικοσυστήματος του Ολύμπου.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου: 23520-83000.

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας εδώ.

Το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου εδώ.