ΙΣΚΑ: Η κατάλληλη περίοδος για τη σήμανση των προσβεβλημένων πρέμνων

Κάθε χρόνο σε πολλά αμπέλια παρατηρούνται τη περίοδο αυτή συμπτώματα της ίσκας.

Η περίοδος αυτή είναι η κατάλληλη για τη σήμανση των προσβεβλημένων πρέμνων.

Χαρακτηριστικά συμπτώματα της ασθένειας:

  • Μεταχρωματισμό φύλλων (χρώμα κεραμιδί και εμφάνιση τριχρωμίας με καστανή, χλωρωτική και πράσινη ζώνη).
  • Σταδιακή ή απότομη ξήρανση βλαστών και σταφυλιών.

Δεν συστήνεται κανένας άλλος χειρισμός την περίοδο αυτή.

Προληπτικά και καλλιεργητικά μέτρα για τον περιορισμό της ασθένειας θα γίνουν κατά την περίοδο που γίνονται τα χειμερινά κλαδέματα.