κοτες

Ιταλία: Ευρωπαϊκή οικονομική στήριξη σε παραγωγούς αυγών και πουλερικών

Έκτακτη οικονομική στήριξη θα δοθεί στους παραγωγούς αυγών και πουλερικών στην Ιταλία που επλήγησαν από τη γρίπη των πτηνών το 2017 και το 2018, όπως αποφάσισε η ΕΕ.

Από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα χορηγηθούν συνολικά 32,1 εκατ. €. Η συνολική στήριξη (εθνική και κοινοτική) ανέρχεται σε 64,2 εκατ. €

Την περίοδο Οκτωβρίος 2017 έως 30 Ιουνίου 2018, επιβεβαιώθηκαν από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές 45 κρούσματα γρίπης των πτηνών με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της κατάστασης και την πρόληψη περαιτέρω κρουσμάτων.

Τα μέτρα είχαν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις σε μεγάλο αριθμό παραγωγών αυγών και πουλερικών και για το λόγο αυτό και σύμφωνα με το πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, η Ε.Ε. θα παράσχει στήριξη στους παραγωγούς που υπέστησαν οικονομικές απώλειες.