ελια

Καρκίνωση της ελιάς -Προσοχή στη συγκομιδή

Η ασθένεια οφείλεται σε βακτήριο και το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα της είναι ο σχηματισμός υπερπλασιών (καρκινώματα), κυρίως σε βλαστούς και κλάδους.

Η μόλυνση γίνεται μέσω πρόσφατων πληγών που προκαλούνται κατά τη συλλογή του ελαιόκαρπου, με το κλάδεμα, με καλλιεργητικά εργαλεία, από χαλάζι και παγετό καθώς και από μη καλά επουλωμένες ουλές που δημιουργούνται με την πτώση των φύλλων. Η ασθένεια ευνοείται από βροχερό καιρό.

καρκινωση

Η ποικιλία Κορωνέϊκη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην ασθένεια.

Συμβουλές

  • Αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων τμημάτων των δένδρων. Όταν η προσβολή εντοπίζεται στον κορμό και σε μεγάλους βραχίονες, συνιστάται αφαίρεση των όγκων με κοφτερό μαχαίρι και επάλειψη της πληγής με πυκνό βορδιγάλειο πολτό. Οι εργασίες αυτές να γίνονται το καλοκαίρι και οπωσδήποτε με ξηρό καιρό.
  • Αμέσως μετά τη συγκομιδή, το κλάδεμα ή καθάρισμα των δένδρων καθώς και μετά από παγετό ή χαλάζι, να γίνεται ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα.
  • Να αποφεύγεται η συλλογή του καρπού με ραβδισμό.