Καρπόκαψα – Καρυδιά: Δειγματοληπτικός έλεγχος πριν την εφαρμογή ψεκασμών

Για την αντιμετώπιση της καρπόκαψας στην καρυδιά το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγεονομικού Ελέγχου συμβουλεύει τους παραγωγούς πριν προχωρήσουν σε ψεκασμούς να ελέγχουν το επίπεδο προσβολής της πρώτης γενιάς της καρποκαψας.

Ο έλεγχος αφορά στην εξέταση 1000 καρπών από το μέσο της κόμης (20 καρύδια από 50 δέντρα).

Έλεγχος καρυδιών

Θα πρέπει να ελέγχονται και τα πεσμένα καρύδια για να διαπιστωθεί αν η πτώση τους οφείλεται στην καρπόκαψα. Τα καρύδια που έχουν αποχωρήματα στην κορυφή του καρπού απέναντι από τον ποδίσκο είναι αυτά που έχουν πέσει λόγω της καρπόκαψας.

Ζημιά από είσοδο προνύμφης σε καρύδι

Αν οι προσβεβλημένοι καρποί ξεπερνούν το 1% αυτή την εποχή πρέπει να περιμένουμε ζημιά πάνω από το 5% στη συγκομιδή. Σε αυτή την περίπτωση κρίνεται απαραίτητη η επέμβαση με εγκεκριμένο εντομοκτόνο.