καρποκαψα-μηλια

Καρπόκαψα – Μηλιά: Το πιο διαδεδομένο καρποφάγο έντομο των μηλοειδών

Η καρπόκαψα αποτελεί το πιο διαδεδομένο καρποφάγο έντομο των μηλοειδών.

Η προνύμφη διαχειμάζει σε ρωγμές του φλοιού των δένδρων ή σε προφυλαγμένες θέσεις στο έδαφος. Η 1η πτήση των ενήλικων ξεκινάει γύρω στα μέσα Απριλίου. Οι νεαρές προνύμφες περιφέρονται ορισμένες ημέρες έξω από τους καρπούς πριν εισχωρήσουν σε αυτούς.

Έως και 4 γενεές το έτος

Τα ωά των επόμενων γενεών τοποθετούνται επάνω στους καρπούς, μέσα στους οποίους εισχωρούν οι προνύμφες σε μικρό χρονικό διάστημα μετά την εκκόλαψη.

Η 2η πτήση της χρονιάς εκδηλώνεται τον Ιούλιο, ενώ η 3η στα μέσα Αυγούστου περίπου. Εάν υπάρξει 4η γενεά ξεκινά τον Σεπτέμβριο.

Το έντομο αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες 10 – 34 οC ενώ οι πτήσεις των ενήλικων ευνοούνται από θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 13 οC και η ωοτοκία από θερμοκρασίες 12 – 27 οC.

Το καρπίδιο είναι ευαίσθητο σε προσβολές όταν έχει διάμετρο περίπου 2 εκατοστά και αρχίζει να χάνει το χνούδι του.

Οι ψεκασμοί πρέπει να είναι επιμελημένοι με διαβροχή όλης της φυλλικής επιφάνειας και στα ψηλά τμήματα των δένδρων.

Βρείτε τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο εδώ.