Κάρτα του Αγρότη: Επέκταση του πιστωτικού ορίου

Επεκτείνεται το πιστωτικό όριο χρηματοδότησης των αγροτών στην «Κάρτα του Αγρότη» λαμβάνοντας υπόψη εκτός από τη Βασική Ενίσχυση και το ποσό του «Πρασινίσματος».

Συγκεκριμένα, το πιστωτικό όριο μέσω της «Κάρτας του Αγρότη», ανέρχεται πλέον σε ποσοστό 80% του ποσό της Βασικής Ενίσχυσης και σε ποσοστό έως 80% του ποσού της Πράσινης Ενίσχυσης.

Η καταβολή της χρηματοδότησης μπορεί να γίνεται και τμηματικά με βάση τον τρόπο καταβολής της Βασικής και της Πράσινης Ενίσχυσης.