καρυδια

Καρυδιά: Η υψηλή υγρασία ευνοεί την εξάπλωση ανθράκωσης και βακτηρίωσης

Την άμεση επέμβαση με ένα εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν σε καλλιέργειες καρυδιάς και ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχουν ήδη παρατηρηθεί συμπτώματα ή υπάρχει ιστορικό προσβολών ανθράκωσης και βακτηρίωσης, συνιστά το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Προσβολή καρπών και φύλλων από ανθράκωση

Οι επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις της τελευταίας περιόδου ευνοούν την εμφάνιση και εξάπλωση των παραπάνω ασθενειών.

Προσβολή καρπών από βακτηρίωση

Σύμφωνα με το δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων οι επεμβάσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται όταν επικρατούν ευνοϊκές για τις ασθένειες κλιματολογικές συνθήκες (υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία).

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες

Ανθράκωση: boscalid, copper hydroxide, copper oxide, copper oxychloride, mancozeb, myclobutanil, pyraclostrobin.

Βακτηρίωση: bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) qst 713, copper hydroxide, copper oxide, copper oxychloride.