καρυδια

Καρυδιά – Ζευζερα: Έγκαιρη αντιμετώπιση του ξυλοφάγου εντόμου

Τα ακμαία του εντόμου Ζευζέρα (Zeuzera pyrina) αποθέτουν τα αυγά τους στις ρωγμές του φλοιού του κορμού ή των κλάδων της καρυδιάς και οι προνύμφες μπαίνουν μέσα στο ξύλο, όπου κάνουν στοές μήκους 25 cm ή και περισσότερο.

Στα νεαρά δένδρα παρατηρούνται ξηράνσεις ή και σπάσιμο από δυνατό άνεμο. Σε δένδρα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας ξεραίνονται ολόκληροι βραχίονες ή κατώτεροι κλάδοι, οι οποίοι σπάζουν με δυνατό άνεμο.

Οι ζημιές εκδηλώνονται πιο έντονα στην περίπτωση γειτνίασης με δασικά δένδρα ή άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες, καθώς η ζευζέρα είναι ξυλοφάγο έντομο με πολλούς ξενιστές.

Απόθεση των αυγών στις ρωγμές του φλοιού.

Καταπολέμηση

Η καταπολέμηση είναι δύσκολη λόγω του ότι οι προνύμφες στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους είναι προστατευμένες στις στοές τους μέσα στο δένδρο. Συστήνεται ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο, πριν μπουν οι νεαρές προνύμφες μέσα στο ξύλο.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε περιοχές με ιστορικό προσβολών και σε κτήματα που γειτονεύουν με εγκαταλειμμένους οπωρώνες.

Ο ψεκασμός για την αντιμετώπιση της ζευζέρας μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με αυτόν της καρπόκαψας.

Οι παραγωγοί θα πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους τα εξής:

  • Οι προσβολές είναι πιο έντονες στα εξασθενημένα δένδρα. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η διατήρηση των δένδρων σε καλή κατάσταση βλάστησης (λίπανση, άρδευση, κλάδεμα), καθώς και η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών.
  • Όλοι οι ξεροί και εξασθενημένοι κλάδοι θα πρέπει να απομακρύνονται και να καίγονται.
  • Η ασβεστόχριση του κορμού και των βραχιόνων θεωρείται ότι περιορίζει την ωοτοκία των θηλυκών, ή την είσοδο των νεαρών προνυμφών στο εσωτερικό του ξύλου.