Καστανόμαυρη ψώρα των εσπεριδοειδών: Συστηματική παρακολούθηση για σωστές επεμβάσεις

Πρόκειται για έντομο με μεγάλο εύρος ξενιστών με κύριους διάφορα είδη
εσπεριδοειδών.

Προσβάλει κυρίως τα φύλλα όπου προκαλεί το κιτρίνισμα τους, αλλά σε περιπτώσεις υψηλών πληθυσμών μπορεί να προσβάλλει καρπούς, κλαδίσκους, βλαστούς και κορμούς.

Μπορεί επίσης να προκαλέσει πρόωρη φυλλόπτωση και καρπόπτωση καθώς και νέκρωση των ακραίων μερών του κλαδίσκου.

Όταν η προσβολή είναι έντονη παρατηρείται προσβολή των καρπών όπου διακρίνονται μαύροι κύκλοι.

Το έντομο έχει προτίμησει στα νεαρά και τα μεγάλα σε ηλικία εσπεριδοειδή και κυρίως στα χαμηλότερα και ενδιάμεσα μέρη της κόμης των δέντρων, όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη σκίαση.

Η μετακίνηση και η διασπορά του γίνεται με μολυσμένο φυτικό υλικό και με τις αγροτικές εργασίες, ρούχα και αγροτικά εργαλεία.

Για την αντιμετώπιση του συνιστάται η διατήρηση των φυσικών εχθρών του στον οπωρώνα (αρπακτικά και παρασιτοειδή) και σε περίπτωση που η προσβολή είναι μεγάλη να γίνεται επέμβαση με εκλεκτικά εντομοκτόνα ώστε να μην εμποδίζεται η δράση των φυσικών εχθρών.

Επίσης συνίσταται η παρακολούθηση του πληθυσμού του εντόμου με συχνές εβδομαδιαίες παρατηρήσεις ώστε να προσδιορίζεται η εποχή εμφάνισης των ερπουσών προνυμφών.

Όταν εμφανίζονται οι νεαρές προνύμφες, που συνήθως εμφανίζονται μέσα τέλη Μαΐου, να γίνεται ψεκασμός των δέντρων με εγκεκριμένο για την καλλιέργεια και τον εχθρό εντομοκτόνο και να επαναλαμβάνεται εντός 20 ημερών.

Για να είναι αποτελεσματικοί, οι ψεκασμοί με εντομοκτόνα, θα πρέπει το πλείστο του πληθυσμού να βρίσκετε στην αρχή του πρώτου προνυμφικού σταδίου (έρπουσες προνύμφες), πριν δημιουργήσει ασπίδιο.

Επίσης συνίσταται ελαφριά κλάδευση των προσβεβλημένων κλάδων από το κοκκοειδές αλλά και για τον καλό αερισμό και φωτισμό της κόμης τους ο οποίος θα συμβάλλει στη μείωση της πυκνότητας προσβολής.

Εκτός από την πορτοκαλιά, βρέθηκε μπορεί να προσβάλλει το γκρέιπ-φρουτ, τη λεμονιά, τη μανταρινιά και τη νεραντζιά.

Πληροφορίες και φωτογραφίες από Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων