ζωοτροφες

Καταγγελίες για κρούσματα αισχροκέρδειας και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

Τη δυνατότητα να καταγγέλλουν ηλεκτρονικά κρούσματα αισχροκέρδειας στην πώληση ζωοτροφών και άλλων αγροτικών εφοδίων παρέχει στους παραγωγούς το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε όλο το φάσμα της αγοράς οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους περί κρουσμάτων απόκρυψης αποθεμάτων και αισχροκέρδειας στην πώληση ζωοτροφών και άλλων αγροτικών εφοδίων, στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

  • dimea@mnec.gr
  • stasoulas@minagric.gr