αυξηση

Κατακόρυφη αύξηση στις τιμές εισροών και γεωργικών προϊόντων

Κατακόρυφη αύξηση καταγράφουν οι Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης που καταγράφει τις τιμές που καταβάλλουν οι παραγωγοί όταν αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες για τη γεωργική – κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση παρουσίασε τον Οκτώβριο 2021 αύξηση 14,6 % σε σχέση με πέρυσι.

Υπενθυμίζεται ότι ο αντίστοιχος δείκτης του Οκτωβρίου 2020, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2019, είχε παρουσιάσει μείωση 3,8%.

Δείκτης Εκροών

Σημαντική αύξηση καταγράφουν επίσης και οι τιμές των γεωργικών προϊόντων. 

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Τιμών Εκροών σημείωσε αύξηση κατά 17,9%, τον μήνα Οκτώβριο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2020, λόγω της αύξησης κατά 20,0% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων βιομηχανικά φυτά, και δημητριακά και σπόροι.

Εξέλιξη Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (2015=100,0)