ψεκασμος

Κατακόρυφη μείωση στις πωλήσεις φυτοφαρμάκων στην Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat σε Δανία και Ελλάδα οι πωλήσεις φυτοφαρμάκων την περίοδο 2014-2015 σε σύγκριση με την περίοδο 2011-2013 σημείωσαν κατακόρυφη πτώση. Συγκεκριμένα στη Δανία η μείωση των πωλήσεων ξεπέρασε το 55% και στη χώρα μας άγγιξε το -43%.

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη αύξηση στις πωλήσεις φυτοφαρμάκων είχαμε σε Φινλανδία, Λετονία και Εσθονία.

 

Πωλήσεις φυτοφαρμάκων ανά κατηγορία

Όσον αφορά τις κατηγορίες των φυτοφαρμάκων που πωλήθηκαν στην Ε.Ε. τα έτη από το 2011-2015 παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. Τα ζιζανιοκτόνα, τα μυκητοκτόνα και τα βακτηριοκτόνα είναι τα φυτοφάρμακα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ε.Ε.28.