Αμπελώνας-3

Κατανομή αδειών φύτευσης νέων αμπελώνων: Αλλαγές στα κριτήρια – Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι

Αλλαγές φέρνει στα κριτήρια κατανομής των αδειών φύτευσης νέων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το 2019, η τροποποίηση της σχετικής απόφασης.

Υψηλή βαθμολογία πλέον λαμβάνουν και οι «μεγάλοι» αμπελουργοί αφού σύμφωνα με τη νέα απόφαση το κριτήριο που αφορά την υφιστάμενη έκταση αμπελώνα μπορεί να αυξηθεί – αναλόγως σε ποια Περιφέρεια ανήκει – έως και τα 50 στρ.

Η χώρα χωρίζεται πλεον σε τρεις ζώνες:

  • 1η «Περιφέρεια»: Ήπειρος, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά και Κρήτη.
  • 2η «Περιφέρεια»: Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα.
  • 3η «Περιφέρεια»: Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Εκτιμάται ότι στην πρώτη ζώνη αναλογούν 1.800 στρέμματα, στη δεύτερη 2.200 στρέμματα και στην τρίτη 2.300 στρέμματα.

Υψηλότερη βαθμολογία και κριτήρια προτεραιότητας

Τα κριτήρια που διαφοροποιούν τις τρεις ζώνες είναι ότι:

  • Στη 2η «Περιφέρεια» λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία όσοι αμπελουργοί έχουν ήδη έκταση 5-50 στρ. αμπελώνα,
  • στην 1η και 3η «Περιφέρεια» λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία όσοι αμπελουργοί έχουν ήδη έκταση 3-30 στρ. αμπελώνα και επιπλέον
  • στην 3η «Περιφέρεια» δεν ισχύει το κριτήριο του υψομέτρου.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα προηγούμενα κριτήρια υψηλότερη βαθμολογία λάμβανε ο παραγωγός με αμπελουργική εκμετάλλευση από 5 έως 20 στρέμματα ανεξαρτήτως σε ποια περιοχή βρίσκοταν η εκμετάλλευσή του.

Τέλος, στη νέα απόφαση διατηρούνται τα κριτήρια προτεραιότητας για:

  • Τους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα,
  • τις εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος (βιολογική καλλιέργεια, σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, αναβαθμίδες) και
  • τη μη κατοχή αμπελοφυτεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες, χωρίς άδεια.

Συνολικά, αναμένεται να μοιραστούν 6.300 στρέμματα, που ισοδυναμεί με το 1% των στρεμμάτων που καταλαμβάνουν οι υφιστάμενοι αμπελώνες.