αμπελι

Κατανομή νέων αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία χορήγησης των νέων αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Με την απόφαση που υπεγράφη σήμερα, κατανέμονται οι νέες άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το τρέχον έτος οι οποίες αφορούν περίπου 6.300 στρέμματα ετησίως (1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της Ελλάδος). Επίσης καθορίζονται τα  κριτήρια προτεραιότητας και οι συντελεστές βαρύτητας.