Γάλα

Κατάθεση απόψεων σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στο γάλα

Προκειμένου να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες περί του τρόπου αναγραφής των προβλεπόμενων ενδείξεων για την υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στο γάλα που ορίζονται στο άρθρο 5 του Νόμου 4492/2017 (ΦΕΚ Β΄ 156), η Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να καταθέσουν τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με το θέμα έως την Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017.

Τυχόν προτάσεις και επισημάνσεις, επί του τρόπου αναγραφής και όχι της σκοπιμότητας των διατάξεων, αποστέλλονται εγγράφως στη διεύθυνση Βερανζέρου 46 Ταχ. Κωδ. : 104 38 ή στο email : sfragkou@minagric.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 210 2125768