χρηματα-λεφτα-πληρωμες

Καταβολή αποζημιώσεων 9,7 εκατ. ευρώ για ζημιές από παγετό

Την πληρωμή αποζημιώσεων λόγω ζημιών που υπέστησαν οι καλλιέργειες σε προανθικό στάδιο από τον παγετό, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα ποσά αφορούν στην πληρωμή των προκαταβολών ύψους 70% και ανέρχονται συνολικά σε 9,7 εκατ. €

Η αποζημίωση για ζημιές σε προανθικό στάδιο πραγματοποιείται για πρώτη φορά.