χρηματα

Καταβολή ενισχύσεων σε αιγοπροβατοτρόφους

Πιστώνονται σταδιακά από σήμερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων κτηνοτρόφων οι ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας.

Οι ενισχύσεις, συνολικού ύψους περίπου 30 εκατ. €, αφορούν συνολικά 39.368 κτηνοτρόφους.