αιγοπροβατα

Καθορίστηκαν τα ύψη των συνδεδεμένων ενισχύσεων για το βόειο και αιγοπρόβειο κρέας

Καθορίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις το ύψος των συνδεδεμένων ενισχύσεων στους τομείς βόειου, πρόβειου και αίγειου κρέατος και αναμένονται πλέον οι πληρωμές των δικαιούχων κτηνοτρόφων.

Συγκεκριμένα, το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος καθορίστηκε στο ποσό των 171 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο.

Για τον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης καθορίστηκε στα 9,35 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο.