μήλα

Καθορίστηκε η συνδεδεμένη ενίσχυση στην καλλιέργεια των μήλων

Καθορίστηκε το ποσό της νέας συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια μήλων, η οποία προστέθηκε στη λίστα των συνδεδεμένων το 2017. Η στήριξη καταβάλλεται ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση έως το 2020.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια μήλων, για το έτος ενίσχυσης
2017, καθορίστηκε στα 47,7 ευρώ ανά στρέμμα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι γεωργοί προκειμένου να λαμβάνουν την ενίσχυση θα πρέπει να το δηλώνουν σε ειδική θέση στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) που υποβάλλουν κάθε χρόνο έως τις 15 Μαΐου,  ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.