προβατα

Καθορίστηκε η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος

Καθορίστηκε με υπουργική απόφαση το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος που αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης του 2017.

Συγκεκριμένα το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης, το οποίο είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι (6,20 €) ανέρχεται σε 9,7 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο.