Μελισσοκομία

Κέντρα Μελισσοκομίας: 20 σημεία εξυπηρέτησης μελισσοκόμων | Οι ζώνες ευθύνης και οι αρμοδιότητές τους

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας αποτελούν, μεταξύ άλλων, μονάδες διοικητικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης των μελισσοκόμων. Έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των μελισσοκόμων και των μελισσοκομικών φορέων της χώρας. 

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας καλύπτουν χωροταξικά όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Η γεωγραφική και χωροταξική κατανομή τους, η έδρα ή οι έδρες τους και η ζώνη ευθύνης τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Κ.Μ. Αιτωλοακαρνανίας, Σάμου – Ικαρίας, Χανίων και Ρόδου, οι ζώνες ευθύνης τους εξυπηρετούνται αντίστοιχα από τα Κ.Μ. Ηπείρου, Λέσβου – Χίου, Ηρακλείου και Δωδεκανήσου, με εξαίρεση την Π.Ε. Ευρυτανίας η οποία εξυπηρετείται από το Κ.Μ. Στερεάς Ελλάδας.

Οι αρμοδιότητες των Κ.Μ. είναι οι εξής:

  • παροχή επιστημονικής και τεχνικής στήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους μελισσοκόμους,
  • ενημέρωση των μελισσοκομικών οργανώσεων και των μελισσοκόμων της ζώνης ευθύνης τους για τα ισχύοντα καθεστώτα στήριξης του κλάδου της μελισσοκομίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,
  • οργάνωση, διενέργεια ή/και συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης των μελισσοκόμων ή/και σε ενημερωτικές ημερίδες και εκδηλώσεις,
  • τεχνική στήριξη και εφαρμογή των αναγκαίων διαδικασιών για την υλοποίηση δράσεων του Τομεακού Μελισσοκομικού Προγράμματος ή/και άλλων καθεστώτων στήριξης της μελισσοκομίας, όπως ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ψηφιακή υποβολή αιτήσεων, συγκέντρωση και καταχώρηση των απαραίτητων δικαιολογητικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,
  • παροχή βοήθειας και λειτουργία ως κέντρα εξυπηρέτησης προς τους μελισσοκόμους με σκοπό για τη διευκόλυνση τους σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών υπηρεσιών για την υποβολή δήλωσης κατεχομένων κυψελών, την έκδοση και χορήγηση των ψηφιακών μελισσοκομικών ταυτοτήτων και την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις του τομεακού μελισσοκομικού προγράμματος και του καθεστώτος ενίσχυσης της μελισσοκομίας στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
  • συνεργασία με μελισσοκόμους και μελισσοκομικούς φορείς της ζώνης ευθύνης τους, με σκοπό τη δειγματοληψία νεκρών ή ζωντανών μελισσών, γόνου, μελιού, βασιλικού πολτού, κεριού, γύρης, πρόπολης κλπ. και την εξέταση του δείγματος ή την αποστολή του προς εξέταση, από τα αρμόδια εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή/και εξειδικευμένα εργαστήρια των ΑΕΙ, των Ερευνητικών Ιδρυμάτων ή/και των Ινστιτούτων της Χώρας,
  • συνεργασία με εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή/και εξειδικευμένα εργαστήρια των ΑΕΙ, των Ερευνητικών Ιδρυμάτων ή/και των Ινστιτούτων της Χώρας, με σκοπό την διεξαγωγή ερευνητικών – επιστημονικών εργασιών μελισσοκομικού ενδιαφέροντος, στο πεδίο ή στο εργαστήριο,
  • καταγραφή των στοιχείων των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και των μελισσοκομικών οργανώσεων της ζώνης ευθύνης τους και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ενημέρωση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου και την έκδοση των ατομικών ψηφιακών μελισσοκομικών ταυτοτήτων.