αμπελωνας

Επιστημονικό Συμπόσιο: Η κληρονομιά και η αξιοποίηση των αμπελοοινικών περιοχών

«Η κληρονομιά και η αξιοποίηση των αμπελοοινικών περιοχών» είναι το θέμα του διεθνούς επιστημονικού συμποσίου που διοργανώνεται από τη μοναδική παγκοσμίως έδρα της UNESCO για το κρασί στις 5, 6 και 7 Νοεμβρίου 2015 στη Σαντορίνη.

Η έδρα για τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του οίνου του Πανεπιστημίου της Βουργουνδίας διοργανώνει κάθε χρόνο ένα επιστημονικό συνέδριο, το οποίο εφέτος θα γίνει στη Σαντορίνη. Συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Θήρας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) και η Κεντρική Ένωση Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΚΕΟΣΟΕ).

Η θεματολογία περιλαμβάνει τους τρόπους αξιοποίησης της κληρονομιάς των αμπελοοινικών περιοχών, τους φορείς δημιουργίας τους και τους κανονισμούς που τους διέπουν, την τουριστική αξιοποίηση και ανάδειξη των αμπελουργικών παραδόσεων, τη σχέση τουρισμού και οινοτουρισμού, καθώς και τη χρησιμότητα της προόδου στον επιστημονικό και τεχνικό τομέα για την αξιοποίηση των αμπελοοινικών περιοχών. Με βάση πολυάριθμα παραδείγματα, θα γίνει προσπάθεια να συγκριθεί η στρατηγική ανάδειξης σε πολιτισμική κληρονομιά των «αρχαίων αμπελώνων» με εκείνη των νέων οινοπαραγωγών περιοχών.

Πληροφορίες στους φορείς διοργάνωσης: Chaire UNESCO «Cultures et traditions du vin» de l’Universite de Bourgogne, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δήμος Θήρας, Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου.

Πληροφορίες για την υποβολή περιλήψεων όσων θέλουν να συμμετάσχουν με επιστημονικές ανακοινώσεις: