αχλαδια

Κομφούζιο (3η Πρόσκληση): Ένταξη 5.013 παραγωγών – Τέλη Νοεμβρίου οι προκαταβολές

Συνολικά 5.013 παραγωγοί, με συνολική έκταση 123.642 στρέμματα θα ενταχθούν στη Δράση 10.01.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» (3η Πρόσκληση) σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 29,8 εκατ. €, για τα πέντε έτη των δεσμεύσεων, με πρώτο έτος το 2020.

Στο αρχικό ποσό της πρόσκλησης (20 εκατ. €) προστέθηκαν επιπλέον 10 εκατ. € με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η ένταξη 2.067 επιπλέον παραγωγών.

Μετά και την ένταξη των δικαιούχων της 3ης πρόσκλησης,  η δράση εφαρμόζεται σε συνολική έκταση 217.320 στρέμματα από 9.945 παραγωγούς.

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης της δράσης είναι τα πυρηνόκαρπα (ροδακινιά νεκταρινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά), τα μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά), το επιτραπέζιο αμπέλι, η σταφίδα και το οινοποιήσιμο αμπέλι.

Το αμπέλι και η δαμασκηνιά είναι για πρώτη φορά επιλέξιμες στη δράση, η εφαρμογή της οποίας επεκτείνεται σε 25 νέες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας από τις 16 που εφαρμόζονταν στις δύο προηγούμενες προσκλήσεις.

Κάθε δικαιούχος δύναται να ενταχθεί και να εφαρμόσει την δράση σε περισσότερες από μια ομάδες καλλιέργειας

Στις νέες Περιφερειακές Ενότητες κατανέμεται το 40% του προϋπολογισμού των εντάξεων και το 46% των δικαιούχων.

Αναλυτικά στοιχεία των εντάξεων ανά ομάδα καλλιέργειας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ*ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.)
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΑΜΠΕΛΙ & ΣΤΑΦΙΔΑ2.17410.280.722,0939.550
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΑΜΠΕΛΙ1.9416.561.299,1534.147
ΜΗΛΟΕΙΔΗ1.3728.720.265,6030.279
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ9794.302.510,4819.666
Γενικό Άθροισμα5.013*29.864.797,32123.642

Τις επόμενες μέρες, μετά από ανακοίνωση που θα εκδώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δικαιούχοι της 3ης πρόσκλησης θα κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, τα παραστατικά πληρωμής για το έτος εφαρμογής 2020.

Στους δικαιούχους της δράσης (ανεξαρτήτως πρόσκλησης) που υπέβαλαν αίτημα πληρωμής και εφόσον πραγματοποιήθηκαν οι διοικητικοί έλεγχοι στο 100%, προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι 30-11-2020.