μήλα

Κομφούζιο – Δράση 10.1.08: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα (3η Πρόσκληση)

Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η πρώτη αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» (3η Πρόσκληση).

Στον προϋπολογισμό της Πρόσκλησης ύψους 20 εκ. € πραγματοποιήθηκε υπερδέσμευση ύψους 10 εκ. €, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται στην κατηγορία των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης του προσωρινού πίνακα, το σύνολο των αιτήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων καθώς και για την πρόσβασή τους σε αυτόν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης εδώ και οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

Ενστάσεις

Εφόσον οι υποψήφιοι δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης και κατάταξης, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή μέχρι και τη Δευτέρα 28/9/2020 εδώ κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

Επισημαίνεται ότι, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποψήφιοι δικαιούχοι στους οποίους στον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων εμφανίζεται ο ενημερωτικού χαρακτήρα κωδικός
λάθους (εύρημα) 10003 «Ενοικιαστήριο που δεν καλύπτει την αίτηση στήριξης (ενημερωτικού χαρακτήρα)» με επεξήγηση ευρήματος «Η ημερομηνία λήξης αιτήσεων 07/09/2020 είναι εκτός του διαστήματος ενοικίασης ……….. – ………….» , συνιστάται να υποβάλλουν διοικητική πράξη στην ΕΑΕ 2020, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας, και πιο συγκεκριμένα:

  • Να προσκομίσουν τα αποδεικτικά νόμιμης κατοχής των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων, εφόσον αυτά δεν έχουν προσκομιστεί
  • Να ζητήσουν διόρθωση/τροποποίηση των ημερομηνιών των ενοικιαστηρίων και συγκεκριμένα των πεδίων έναρξης και λήξης ενοικιαστηρίου, με βάση τα προσκομισθέντα αποδεικτικά νόμιμης κατοχής, προκειμένου να τηρείται η νόμιμη κατοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του 1ου έτους εφαρμογής (1/4/2020 έως 31/3/2021).

Επιπλέον, σημειώνεται ότι για αγροτεμάχια μικτής ιδιοκτησίας, ο κωδικός λάθους (εύρημα) 10003 «Ενοικιαστήριο που δεν καλύπτει την αίτηση στήριξης (ενημερωτικού χαρακτήρα)» με επεξήγηση ευρήματος: «Το αγροτεμάχιο δεν έχει καταχωρημένο τίτλο κτήσης», παράχθηκε εκ παραδρομής.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης και αξιολόγησης των ενδικοφανών προσφυγών.