Κομφούζιο | Δράση 10.1.08: Η περίοδος υποβολής αιτημάτων τροποποίησης και μεταβίβασης

Από 15 Φεβρουαρίου έως 15 Απριλίου θα μπορούν να υποβάλλουν αίτημα τροποποίησης καθώς και αίτημα μεταβίβασης οι δικαιούχοι της δράσης 10.1.08 «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ» 3η Πρόσκληση,  του ΠΑΑ 2014 – 2020 σύμφωνα με τροποποίηση της σχετικής εγκυκλίου.

Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής των:
α) αιτημάτων τροποποίησης για άλλους λόγους
β) αιτημάτων μεταβίβασης με ιδία βούληση του δικαιούχου

ήτοι από 15/2 έως 15/4 εκάστου έτους εφαρμογής, ισχύει και για τα έτη εφαρμογής 2021, 2022, 2023 και 2024 της υπ’ αριθμ. 3645/13-7-2020 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)».