Αχλάδια

Κομφούζιο: Παράταση στην υποβολή παραστατικών

Έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 θα πρέπει να έχουν καταχωρήσει ηλεκτρονικά το σύνολο των παραστατικών οι δικαιούχοι της 3ης πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» για το έτος εφαρμογής 2020.

Τα παραστατικά αφορούν τον επιβλέποντα γεωπόνο, την αγορά των ατμιστήρων – διαχυτήρων και των φερομονικών παγίδων.

Επισημαίνεται, σε εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ότι για κάθε
πρόσκληση απαιτούνται διαφορετικά παραστατικά.