Χρήμα

Κορονοϊός: Οικονομική ενίσχυση του αγροτικού τομέα με 150 εκατ. €

Ποσό ύψους 150 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί με μορφή άμεσων ενισχύσεων σε κλάδους του αγροτικού τομέα που πλήττονται από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης, το επόμενο διάστημα αναμένονται αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στην παροχή ευελιξίας για τη χρήση ποσών από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ).

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ θα κατευθυνθεί στους πληττόμενους κλάδους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο προσωρινός κανονισμός  της ΕΕ και επομένως τα μέγιστα ποσά που μπορούν να διατεθούν για γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ανέρχονται στο όριο των 100.000 ευρώ και για αλιευτικές στο όριο των 120.000 ευρώ.