Αχλάδια

Κρατικές ενισχύσεις και σε καλλιέργειες αχλαδιάς

Κρατικές οικονομικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) θα χορηγηθούν και σε καλλιέργειες αχλάδιας, σε περιοχές όπου διαπιστώθηκε υποβάθμιση της παραγωγής, όπως ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε εκπροσώπους των αγροτών του Τυρνάβου.

Επίσης, στις κρατικές ενισχύσεις θα ενταχθούν όλες οι ποικιλίες των ροδακίνων και των νεκταρινιών, που έχουν υποστεί υποβάθμιση.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των αγροτών ότι έχει ήδη κατατεθεί στην Ε.Ε. επιστημονικά τεκμηριωμένος φάκελος για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μια σειρά αγροτικών προϊόντων που υπέστησαν ζημιές και ζητείται η έγκριση προγραμμάτων αποζημίωσης γι’ αυτές τις καλλιέργειες.