καπνος

Κρατικές ενισχύσεις σε καπνοπαραγωγούς – Τα ποσά ενίσχυσης

Κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) ύψους 8,2 εκατ. ευρώ θα δοθούν στους παραγωγούς καπνού ποικιλίας «Μπασμά» σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι ενισχύσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δίδονται ως αποζημίωση στους καλλιεργητές που είδαν την παραγωγή τους να μειώνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό, λόγω προσβολής των φυτειών καπνού από συνδυασμό παθογόνων αιτιών, που δεν καλύπτει ο ασφαλιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ.

Ποσά ενίσχυσης

Επιλέξιμοι είναι οι καλλιεργητές της ποικιλίας «Μπασμά» και τα ποσά που θα δοθούν είναι:

  • 100 ευρώ ανά στρέμμα για Έβρο, Ροδόπη, Ξάνθη και Καβάλα, με ποσοστό ζημιάς άνω του 55%
  • 65 ευρώ ανά στρέμμα για Δράμα και Σέρρες, με ποσοστό ζημιάς άνω του 35%.