αιγοπροβατα

Κρατικές ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους – Δικαιούχοι και ύψος ενίσχυσης

Κρατικές ενισχύσεις ύψους περίπου 41 εκατ. € θα δοθούν στους κτηνοτρόφους της χώρας με σκοπό τη στήριξή τους λόγω ειδικών δυσχερειών που παρουσιάστηκαν κατά το έτος παραγωγής 2017.

Ύψος ενίσχυσης και δικαιούχοι

Το ύψος ενίσχυσης για τις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων καθορίζεται σε:

  • 5 ευρώ/ αίγα και
  • 5 ευρώ/προβατίνα.

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι:

  • Διαθέτουν ζωικές εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα (άνω του έτους) και έχουν παραδώσει γάλα σε εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες το έτος 2017. Οι παραδόσεις γάλακτος επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που αποστέλλονται ετησίως από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος αιτήσεων 2017.
  • Διατήρησαν την εκμετάλλευση τους ενεργή έως και την 31/12/2017 γεγονός το οποίο διαπιστώνεται από τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.).

Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) είναι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ο οποίος θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που θα λάβουν.