μανταρινια

Κρατικές ενισχύσεις σε παραγωγούς μανταρινιών και σταφυλιών

Την καταβολή κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε παραγωγούς μανταρινιών ποικιλίας «Κλημεντίνη» και επιτραπέζιων σταφυλιών προβλέπει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ειδικότερα, όσον αφορά την ενίσχυση σε παραγωγούς μανταρινιών ποικιλίας «Κλημεντίνη» το ύψος καθορίζεται σε 70 ευρώ ανά στρέμμα.

Το συνολικό ποσό είναι 3,1 εκατ. ευρώ και δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί της Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Άρτας, Θεσπρωτίας και Λακωνίας που επλήγησαν από έντονες βροχοπτώσεις κατά το έτος 2018.

Για τους παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών, το ύψος κρατικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 78 ευρώ ανά στρέμμα για τις ποικιλίες αμπέλου «Σουλτανίνα» και «Φράουλες» και σε 50 ευρώ ανά στρέμμα για όλες τις υπόλοιπες επιτραπέζιες ποικιλίες.

Δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί της Κορινθίας που επλήγησαν από έντονες βροχοπτώσεις κατά το έτος 2018 και διέθεταν ποικιλίες σε ωρίμανση κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ανέρχεται σε 2,2 εκατ. ευρώ.

Η πληρωμή των παραγωγών αναμένεται άμεσα, αμέσως μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.