ελαιολαδο1

Κριτσά 2015: Ελαιόλαδο, διατροφή, υγεία και πολιτισμός

10 – 11 Οκτωβρίου 2015 – Ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κριτσάς και το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου διοργανώνουν το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στην Κριτσά το Διεθνές Συνέδριο Ελαιολάδου με τον τίτλο:

«Κριτσά 2015: Ελαιόλαδο, διατροφή, υγεία και πολιτισμός»

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει ομιλίες για το ελαιόλαδο και τον ρόλο του στην γαστρονομία, την υγεία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί και παρουσιάσεις συνταγών με βάση το ελαιόλαδο, εκθέσεις προϊόντων, φωτογραφίας και ζωγραφικής – από μαθητές δημοτικού – καθώς και μια οργανοληπτική αξιολόγηση εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.