γεωργια-εργατες

Λιγότερο εργατικό δυναμικό – Μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Η σημαντική μείωση του εργατικού δυναμικού στον γεωργικό τομέα φαίνεται ότι είναι ο κύριος λόγος της αύξησης του γεωργικού εισοδήματος στην Ε.Ε., σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Παράλληλα, η μείωση του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η δημιουργία όλο και μεγαλύτερων σε μέγεθος εκμεταλλεύσεων ευνοεί την αύξηση του εισοδήματος.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το εργατικό δυναμικό στον γεωργικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε κατά 25% τη περίοδο από το 2005 έως το 2017.

Συγκεκριμένα από 12,8 εκατ. ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης το 2005 σε 9,5 εκατ. το 2017, τα οποία αφορούν κυρίως μη μισθωτή δραστηριότητα των διαχειριστών γεωργικής εκμετάλλευσης και των οικογενειών τους.

Λιγότερες μεν, μεγαλύτερες δε οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Όσον αφορά τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το 2013 υπήρχαν στην ΕΕ 10,8 εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις, αριθμός που σημαίνει μείωση κατά 22 % σε σύγκριση με τις 13,8 εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις που είχαν καταγραφεί το 2007.

Από την άλλη, το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων αυξήθηκε κατά 28 %, δηλαδή από 12,6 σε 16,1 εκτάρια.

Οι παραπάνω αλλαγές τόσο στο εργατικό δυναμικό όσο και στη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων, σε συνδυασμό με τη σταθερή – παρά τις διακυμάνσεις –  αξία της γεωργικής παραγωγής, ευνοούν την αύξηση του γεωργικού εισοδήματος

Η αύξηση αυτή ωστόσο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως άνθηση του γεωργικού κλάδου, ειδικά όσον αφορά τις μικρές οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω του διεθνούς εμπορικού ανταγωνισμού.