φιστικια

Λίπανση ξηρικού και αρδευόμενου φιστικεώνα

Λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας των φιστικιών σε πρωτεΐνη, το δέντρο της φιστικιάς απαιτεί σχετικά υψηλές ποσότητες λίπανσης.

Ωστόσο, οι ανάγκες λίπανσης είναι μειωμένες σε ξηρικούς φιστικεώνες ή σε χρονιά ακαρπίας .

Φώσφορο, κάλιο, οργανική ουσία

Πριν τη φύτευση των δέντρων θα πρέπει να έχει προηγηθεί εδαφολογική ανάλυση, η οποία να επαναλβάνεται ανά πενταετία.

Εφόσον η εδαφολογική ανάλυση δείξει ελλείψεις ή υψηλές απαιτήσεις σε φώσφορο και κάλιο καλό είναι να καλύπτονται πριν τη φύτευση, με ενσωμάτωση σε μια λωρίδα γης επί της μελλοντικής γραμμής των δέντρων σε πλάτος περίπου 2 μέτρων, ώστε να αξιοποιηθούν τα μέγιστα τα επόμενα χρόνια.

Η οργανική ουσία, επίσης εφαρμόζεται πολύ αποτελεσματικά μόνο πριν τη φύτευση με ενσωμάτωση, καθώς τα επόμενα χρόνια η αναμόχλευση του εδάφους πρέπει να αποφεύγεται.

Κάθε 2η χρονιά (τη χρονιά της ακαρπίας), στα τέλη Ιουλίου, συνιστάται να πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση. Με τον τρόπο αυτό ο παραγωγός θα γνωρίζει τις απαιτήσεις της καλλιέργειας για την επόμενη χρονιά που το δένδρο θα έχει υψηλή παραγωγή και ανάγκες.

Σε περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις στα τέλη του χειμώνα και κατά την άνοιξη είναι ικανοποιητικές, δεν είναι απαραίτητη η πιο πρώιμη βασική λίπανση.

Λίπανση ξηρικού φιστικεώνα

Συστάσεις του Δρ. Γεωργίου Νάνου, καθηγητή δενδροκομίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη λίπανση ξηρικών παραγωγικών φιστικεώνων

Λίπανση αρδευόμενου φιστικεώνα

Συστάσεις του Δρ. Γεωργίου Νάνου, καθηγητή δενδροκομίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη λίπανση αρδευόμενων παραγωγικών φιστικεώνων

Στοιχεία από δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων – Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγεονομικού Ελέγχου Βόλου