Λιπάσματα κυκλικής οικονομίας θα φέρει ο νέος κανονισμός της Ε.Ε.

Διαπραγματεύσεις για τον νέο κανονισμό της Ε.Ε. για τα λιπάσματα θα ξεκινήσουν το νέο έτος 2018.

Ο νέος κανονισμός για τα λιπάσματα θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα του 2003 και θα περιλαμβάνει όλους τους τύπους λιπασμάτων (ορυκτά, βιολογικά, βελτιωτικά εδάφους, καλλιεργητικές μεθόδους κ.λπ.).

Ένας από τους κύριους στόχους του είναι να ενθαρρύνει την παραγωγή λιπασμάτων μεγάλης κλίμακας από εγχώριες οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, σύμφωνα με το μοντέλο κυκλικής οικονομίας, μετατρέποντας τα απόβλητα σε θρεπτικά συστατικά για καλλιέργειες.

Τα λιπάσματα της ΕΕ που θα φέρουν τη σήμανση “CE” θα πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και θα επωφεληθούν από την ελεύθερη κυκλοφορία.