Μαρκετινγκ-Μελιού

Μάρκετινγκ Μελιού/Μελισσοκ. Προϊόντων

Δείτε παρακάτω τη Δομή του Μαθήματος

Το μέλι και τα μελισσοκομικά προϊόντα αποτελούν ιδιαίτερα και ξεχωριστής σημασίας προϊόντα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Η αξία τους τόσο από την πλευρά των καταναλωτών όσο και από αυτή των παραγωγών είναι αδιαμφισβήτητη. Πρόκειται για εξαιρετικής διατροφικής αξίας προϊόντα, με επίσης πολύ μεγάλη οικονομική σημασία για την ελληνική ύπαιθρο.

Το μάθημα Μάρκετινγκ Μελιού και Μελισσοκομικών προϊόντων έχει σκοπό να εισάγει  τους συμμετέχοντες στις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ υπό το πρίσμα της εφαρμογής τους στον τομέα του μελιού και των προϊόντων μέλισσας. Θα εξετάσουμε τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά το πώς μπορεί μια μελισσοκομική επιχείρηση να τοποθετήσει τον καταναλωτή στο επίκεντρό της, πώς μπορεί να εφαρμόσει τις σημαντικότερες πολιτικές μάρκετινγκ, να δημιουργήσει το καταλληλότερο μίγμα μάρκετινγκ και να χαράξει αντίστοιχη στρατηγική. Επίσης θα δούμε τον τρόπο κατάρτισης ενός Marketing Plan μελισσοκομικής επιχείρησης.

Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε υπεύθυνους επιχειρήσεων διαχείρισης μελισσοκομικών προϊόντων, σε κάθε σύγχρονο μελισσοκόμο που ενδιαφέρεται ενεργά για την ανάπτυξη της εκμετάλλευσής του, στους επίδοξους νέους μελισσοκόμους, αλλά και σε όσους ασχολούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν με την τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία μελισσοκομικών προϊόντων. 

Πληροφορίες για την e-Γεωργική Εκπαίδευση της Ελληνικής Γεωργίας εδώ

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Στρατηγικό μάρκετινγκ μελισσοκομικών επιχειρήσεων

 • Ο καταναλωτής στο επίκεντρο
 • Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες της επιχείρησής μου
 • Που θα αναζητήσουμε το «κεντρικό» ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μία μελισσοκομική επιχείρηση
 • Η συμπεριφορά του καταναλωτή μελισσοκομικών προϊόντων
 • Έρευνα αγοράς και καταναλωτή για μελισσοκομικές επιχειρήσεις

2. Τμηματοποίηση της αγοράς μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων

 • Έννοια της τμηματοποίησης
 • Κριτήρια τμηματοποίησης της αγοράς μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων
 • Αναγνωρίζοντας την αγορά στόχο

3. Μείγμα μάρκετινγκ (marketing mix)

 • Το προϊόν

–          Τι είναι προϊόν

–          Ο κύκλος ζωής των προϊόντων

–          Το μίγμα προϊόντος και η στρατηγική του

–          Τα μελισσοκομικά προϊόντα: σύσταση, ιδιότητες, ιδιαιτερότητες, νομοθεσία

–          Η συσκευασία και η ετικέτα των μελισσοκομικών προϊόντων.

 • Η διανομή

–          Τα κανάλια διανομής.

–          Μάρκετινγκ μεταξύ επιχειρήσεων.

–          Επιλογή των κατάλληλων καναλιών διανομής

 • Η προβολή

–          Προβολή μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων

–          Το μίγμα προβολής

–          Η διαφήμιση, εκθέσεις, προσωπική πώληση

 • Η τιμολόγηση

–          Διαμόρφωση της τιμής των μελισσοκομικών προϊόντων

–          Αξία και όχι τιμή

–          Μέθοδοι τιμολόγησης

4. Σχέδιο μάρκετινγκ (marketing plan)

Τα βασικά για την κατάρτιση σχεδίου μάρκετινγκ μελισσοκομικής επιχείρησης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος