Οι πιο συχνές ερωτήσεις και οι σύντομες απαντήσεις τους για να γνωρίσουμε την Κοινή Γεωργική Πολιτική...

Μαθαίνω για την Κοινή Γεωργική Πολιτική-Μέρος Ε'

Είναι τα τρόφιμά μας ασφαλή;

Η ΕΕ έχει βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια των τροφίμων μετά τη δεκαετία του 1990 και την προασπίζει μέσω, π.χ., μέτρων υγιεινής, κανόνων για την υγεία των ζώων και των φυτών και ελέγχου των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και πρόσθετων ουσιών στα είδη διατροφής. Η νομοθεσία για τα τρόφιμα στην Ευρώπη είναι μία από τις πιο αυστηρές στον κόσμο.

Πώς εγγυάται η ΕΕ την ποιότητα των τροφίμων;

Η ποιότητα των τροφίμων διασφαλίζεται από τη νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση, την εμπορία και την ποιότητα, όπως π.χ. η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, οι υποχρεωτικές πληροφορίες διατροφής στις συσκευασίες, τα σήματα ποιότητας, τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, κλπ.

Επιπλέον των κανόνων υγιεινής που εγγυώνται ασφαλή προϊόντα, η ΕΕ έχει καταρτίσει:

 1. προδιαγραφές εμπορίας τις οποίες πρέπει να πληρούν όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ·
 2. προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας στην ετικέτα·
 3. ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας για την αναγνώριση των προϊόντων με ειδικό χαρακτηριστικό ποιότητας:
 • «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης» (ΠΟΠ) ή «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη» (ΠΓΙ), όσον αφορά την ποιότητα που συνδέεται με τη γεωγραφική προέλευση·
 • «Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν» (ΕΠΙΠ)·
 1. έναν ειδικό λογότυπο της ΕΕ για βιολογικά προϊόντα που πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις παραγωγής·
 2. οδηγίες για τη βελτίωση των συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας των τροφίμων, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση ορισμένων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της μεθόδου παραγωγής του.

Υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων

Πώς μεταχειριζόμαστε τα ζώα;

Στόχος της νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων εκτροφής είναι να αναγνωριστεί ευρέως ότι τα ζώα είναι όντα που αισθάνονται και δεν πρέπει να υποβάλλονται σε άσκοπη ταλαιπωρία και πόνο. Οι κανόνες της ΕΕ προασπίζουν τις λεγόμενες «πέντε ελευθερίες» των ζώων:

 1. απαλλαγή από την πείνα και τη δίψα·
 2. απαλλαγή από τις καταπονήσεις·
 3. απαλλαγή από τους πόνους, τους τραυματισμούς και τις νόσους·
 4. δικαίωμα έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς·
 5. απαλλαγή από τον φόβο και την ψυχική ταλαιπωρία.

Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διενεργεί επιθεωρήσεις για να εξασφαλίζει ότι οι κανόνες καλής μεταχείρισης των ζώων εφαρμόζονται σωστά στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η ΚΓΠ χορηγεί επίσης ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους προκειμένου να βελτιώσουν της συνθήκες μεταχείρισης των ζώων στις εκμεταλλεύσεις τους πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις:

 1. Όλες οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους στο πλαίσιο της ΚΓΠ χορηγούνται υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούν τα ελάχιστα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων. Οι κτηνοτρόφοι που δεν τηρούν τα εν λόγω πρότυπα είναι δυνατόν να χάσουν το σύνολο ή μέρος των επιδοτήσεών τους.
 2. Οι κτηνοτρόφοι που επενδύουν στη βελτίωση των συστημάτων εκτροφής (π.χ. στις συνθήκες στέγασης των ζώων) δικαιούνται επιπλέον ενισχύσεις.

Η τήρηση υψηλών προτύπων μεταχείρισης των ζώων είναι υποχρεωτική για τη βιολογική κτηνοτροφία. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη κοστίζει ακριβότερα απ’ ό,τι σε άλλες χώρες που δεν εφαρμόζουν τόσο αυστηρά πρότυπα. Χωρίς δημόσια στήριξη, οι ευρωπαίοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι θα ήταν μακροπρόθεσμα δύσκολο να επιβιώσουν οικονομικά στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Το ενδιαφέρον της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων δεν περιορίζεται εντός των συνόρων της. Η Ένωση διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην προώθηση του θέματος αυτού ως μιας προστιθέμενης αξίας για το διεθνές εμπόριο.

Πώς προστατεύει η ΕΕ την υγεία των ζώων;

Οι κανόνες της ΕΕ για τις ασθένειες των ζώων είναι δεσμευτικοί για τα κράτη μέλη της και διαρκώς βελτιώνονται χάρη στη αυξανόμενη εμπειρία και εμπειρογνωσία της.