δεντρο-φυλλα

Με ηλεκτρονική αίτηση η κλάδευση και απομάκρυνση δέντρων σε ιδιωτικές εκτάσεις, εκτός ορίων οικισμού

Με σκοπό την αποτροπή καταστροφών, σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων καθώς και την αποφυγή δημιουργίας εστιών ή διάδοσης πυρκαγιάς, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με εγκύκλιο διευκολύνει τις διαδικασίες για κλαδεύσεις, καθαρισμούς, περιποίηση, υλοτομία και απομάκρυνση δέντρων σε κήπους, αυλές, ελαιώνες, αμπέλια, αγροτικές ή δενδροκομικές καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Τα δέντρα θα πρέπει να είναι ασθενικά, καχεκτικά, υπέργηρα ή έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση με κίνδυνο να πέσουν, καθώς και όσα βρίσκονται δίπλα σε κατοικίες και άλλα κτίρια.

Η ρύθμιση αφορά σε ιδιωτικές εκτάσεις μη δασικού χαρακτήρα εκτός ορίων οικισμού.

Τα πολλά και συχνά ακραία φαινόμενα που προκαλούν φυσικές καταστροφές, αλλά και η βούληση για καταπολέμηση της γραφειοκρατίας δημιουργούν την ανάγκη για ένα νέο πλαίσιο οδηγιών για δενδροκομικούς χειρισμούς.

Ο πολίτης προβαίνει στην υλοποίηση των εργασιών, αφού πρώτα αιτηθεί και ενημερώσει τη Δασική Αρχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως, η οποία αν δεν ανταποκριθεί εντός 20 ημερών, θεωρείται ότι συναινεί  σιωπηρώς.