ellinikigeorgia

Μειώνεται η βασική ενίσχυση για χάρη του εθνικού αποθέματος

Η ανάγκη για κάλυψη των απαιτήσεων χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα οδήγησε σε αύξηση από 3% σε 4,5% του ποσοστού που κατευθύνεται από το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης στο εθνικό απόθεμα.

Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2017 εφαρμόζεται γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους 2%, για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα

Δικαίωμα χορήγησης εθνικού αποθέματος, σύμφωνα με τη νέα τροποποιητική απόφαση έχουν μεταξύ άλλων οι γεωργοί οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • είχαν ενεργοποιήσει δικαιώματα το έτος 2014 και ταυτόχρονα ήταν αποδέκτες αίτησης ενοικίασης δικαιωμάτων με γη (μισθωτές), της οποίας οι αντισυμβαλλόμενοι μεταβιβαστές (εκμισθωτές γης και δικαιωμάτων) δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος ενίσχυσης 2015 και
  • κατέχουν το 2017 δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τα οποία τους χορηγήθηκαν το έτος 2015, χαμηλότερης μοναδιαίας αξίας από τον αντίστοιχο περιφερειακό μέσο όρο του εθνικού αποθέματος 2017.

Οι δικαιούχοι ωφελούνται από το Εθνικό Απόθεμα μία φορά στην περίοδο 2015−2020 υποβάλλοντας σχετικό αίτημα με την ΕΑΕ. Αιτήματα δικαιούχων που έχουν ήδη ωφεληθεί μια φορά από το Εθνικό Απόθεμα (χορήγηση δικαιωμάτων ή προσαύξηση μοναδιαίας αξίας), απορρίπτονται σε επόμενα έτη ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν πληροί και σε άλλο έτος τις προϋποθέσεις χορήγησης ή προσαύξησης της μοναδιαίας αξίας.

Επισημαίνεται ότι το κατώτατο όριο επιλέξιμης έκτασης ανά εκμετάλλευση που απαιτείται για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, είναι 4 στρέμματα.

Όσον αφορά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη, η μοναδιαία αξία τους μειώνεται υπέρ του εθνικού αποθέματος σε ποσοστό 25% από 20% που ίσχυε μέχρι σήμερα.