ρυπανση

Μειώσεις στις εκπομπές CO2 στην ΕΕ το 2019 εκτιμά η Eurostat

Σημαντικά μειωμένες ήταν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες μειώσεις, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 2019, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν κατά 4,3 % στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Συγκεκριμένα, οι εκπομπές μειώθηκαν στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, με την υψηλότερη μείωση στην Εσθονία (-22,1%), ακολουθούμενη από τη Δανία (-9,0%), την Ελλάδα και τη Σλοβακία (-8,9%), την Πορτογαλία (-8,7%) και Ισπανία (-7,2%).

Αύξηση εκτιμάται ότι σημειώθηκε σε τέσσερα κράτη μέλη: το Λουξεμβούργο (+ 7,5%), την Αυστρία (+ 2,8%), τη Μάλτα (+ 2,0%) και τη Λιθουανία (+ 1,6%), ενώ οι εκπομπές CO2 παρέμειναν αμετάβλητες στην Κύπρο.

Οι εκπομπές CO2 συμβάλλουν σημαντικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη και αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% όλων των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ. Επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως τις κλιματολογικές συνθήκες, την οικονομική ανάπτυξη, το μέγεθος του πληθυσμού, τις μεταφορές και τη βιομηχανική δραστηριότητα.