αρδευση

Μείωση ρύπανσης νερού | Δράση 10.1.04: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων

Έως την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για συμμετοχή στη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022.

Η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αφορά τόσο την 2η όσο και την 3η Πρόσκληση της Δράσης.