μελι

Μελισσοκομία: Χρηματοδότηση για την προώθηση μελιού και προϊόντων κυψέλης

Τη δυνατότητα κάλυψης δαπανών που πραγματοποίησαν από 1/1/2023 έως και την 31/07/2023 για ενέργειες προώθησης μελιού και προϊόντων κυψέλης παρέχει Δράση του Μελισσοκομικού Προγράμματος σε μελισσοκόμους όλης της χώρας.

Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Μελισσοκομίας για κάθε απαραίτητη πληροφορία και βοήθεια.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

  • Συμμετοχή σε εκθέσεις προώθησης του προϊόντος με τη δημιουργία εκθεσιακών περιπτέρων με ενδεικτικό κόστος μέχρι του ποσού των 10.000 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.
  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις/ημερίδες/συνέδρια μέχρι του ποσού των 2.000 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.
  • Επιμέλεια και δημιουργία έντυπου ή/και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού, μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.
  • Ραδιοφωνικής, τηλεοπτική ή/και διαδικτυακή προβολής, μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.
  • Διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων ή/και συνεδρίων μέχρι του ποσού των 20.000 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.

Αναλυτικές πληροφορίες στην Πρόσκληση εδώ