Μέλισσα

Μελισσοκομία: Οικονομική ενίσχυση ερευνητικών προγραμμάτων

Αιτήσεις για την ενίσχυση ερευνητικών προγραμμάτων στον κλάδο της μελισσοκομίας μπορούν να καταθέτουν έως τις 26 Ιουνίου 2020 Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα της χώρας.

Οι αιτήσεις αφορούν τη δράση 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα» στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020-2022.

Τα ερευνητικά προγράμματα που θα ενισχυθούν,δύναται να εντάσσονται σε κάποιο από τα ακόλουθα θεματικά πεδία: α) Μελέτη των προδιαγραφών για την χωροταξική κατανομή και την τοποθέτηση μελισσιών, σε συσχέτιση με την επίδρασή τους στο περιβάλλον και στην γεωργική παραγωγή. β) Δημιουργία «Ψηφιακού Άτλαντα Γυρεόκοκκων». γ) Καταγραφή, χαρτογράφηση αξιολόγηση και διαχείριση της μελισσοκομικής χλωρίδας περιοχών της Χώρας. δ) Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας νέων –εναλλακτικών μεθόδων πρόληψης –αντιμετώπισης ασθενειών, εχθρών και ιώσεων. ε) Διερεύνηση βιολογικών δράσεων των ελληνικών μελιών. στ) Χρήση των προϊόντων της μέλισσας σε καινοτόμα προϊόντα διατροφής. ζ) Χρήση καινοτομιών σε όλες τις φάσεις της πρωτογενούς παραγωγής, τυποποίησης, ταυτοποίησης και εμπορίας μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων. η) Διάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσμών μελισσών.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης στα τηλ. 210-212 5704 και 210-212 5769.

Δείτε την Πρόσκληση εδώ.