μελισσοκομια

Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2018: Μειωμένα τα ποσά ενίσχυσης για αντικατάσταση και μετακίνηση κυψελών

Στα 20 € ανά κυψέλη καθορίστηκε το ποσό επιχορήγησης για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης,  – μειωμένο κατά 5 € σε σχέση με πέρυσι – που αφορά τη Δράση:  3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)” του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2018.

Μειωμένο επίσης είναι και το ποσό ενίσχυσης της Δράσης 3.2: “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” που αφορά την ενίσχυση ανά μετακινούμενο μελίσσι η οποία καθορίστηκε στα 4,78 €, ενώ για το 2017 ήταν στα 6 €.

Δράση 4.1 : Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

Η δράση περιλαμβάνει δαπάνες για την πραγματοποίηση αναλύσεων σε διαπιστευμένα εργαστήρια δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

Το ποσοστό κάλυψης των πραγματοποιηθεισών δαπανών καθορίζεται σε:

  • 100% για τους δικαιούχους που οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες είναι μικρότερες του ποσού των 30.000 €
  • 80% για τους δικαιούχους που οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες είναι ίσες ή μεγαλύτερες του ποσού των 30.000 €, με ελάχιστη επιχορήγηση το ποσό των 30.000€