νεοι-αγροτες-ροδακινα

Μέσα στις επόμενες ημέρες η Πρόσκληση των Νέων Γεωργών

Αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα, μετά και την έκδοση του ΦΕΚ, η πρόσκληση για τους «Νέους Γεωργούς» στην οποία θα καθορίζονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 35.000 ευρώ – 40.000 ευρώ, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης και  είναι διπλάσιο σε σχέση με προηγούμενες προσκλήσεις.

Για πρώτη φορά όλες οι διαδικασίες ενός μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, καταργώντας έτσι τη διαδικασία της υποβολής φυσικού φακέλου και εγγράφων. 

Το Τμήμα Συμβουλευτικής στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ θα ενεργοποιήσει και αυτή τη φορά τον δικό της μηχανισμό για την σωστή καθοδήγηση και ένταξη των υποψήφιων νέων γεωργών που θα την εμπιστευτούν.